Výkup a recyklace plastových obalů

Společnost TG scarabeus s.r.o. je  oprávněna na základě živnostenského listu vydaného živnostenským odborem Městského úřadu Černošice dne 17.12. 2007 po čj.ZIV/U20843/2007/Tr k podnikání v oblasti nakládání s odpady a to dle platných právních předpisů týkajících se odpadového hospodářství.